K0801p04-Mikä ihmeen Tatsi?

Mikä ihmeen TATSI?

K0801p04-Mikä ihmeen Tatsi?

Avainsanat: työ, Tatsi, SAK, ammattiyhdistys, hanke, kurssi

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys – TATSI ry on SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen työttömien asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

TATSI ry järjestää SAK:laisten ammattiliittojen työttömille jäsenille työllistymistä edistävää ja työttömien elämänlaatua parantavaa toimintaa. Tatsin kautta ammattiliitot kantavat huolta työttömistä jäsenistään ja työttömyydestä ylipäänsä.

Tatsin jäseninä ovat mm. SAK ja SAK:laiset ammattiliitot.

Tatsin puheenjohtajana toimii kansanedustaja Tero Rönni.

Keskeisimmät TATSIn tuottamat tukipalvelut ovat:

  • työttömien, varsinkin pitkäaikaistyöttömien, työllistymistä ja kouluttautumista edistävä neuvonta-, ohjaus- ja tiedotustoiminta
  • työttömien elämänhallintataitoja ja terveyttä edistävän,syrjäytymiskehitystä ehkäisevän, ammatillisia valmiuk- sia ylläpitävän sekä työttömien työelämään ja koulu- tukseen hakeutumiseen tähtäävän projektitoiminta.

Työttömien kuntokurssit

TATSI järjestää vuosittain työttömille kuntokursseja, joiden tavoitteena on kuntoilun ja yhdessäolon muodossa edistää työllistymisen valmiuksia.

Vuoden 2008 aikana järjestetää seuraavat kurssit:

  • 14.–21.4.2008 Muonio, Utkujärvi
  • 26.–30.5.2008 Keuruu, Keurusselkä
  • 11.–15.8.2008 Pori, Yyteri
  • 30.8.–6.9.2008 Muonio, Utkujärvi
  • 1.–7.12.2008 Muonio, Utkujärvi

Kurssien ohjelmassa on kurssista riippuen mm. Lapinluontoa, kylpyläelämää, kuntosali, kalastusta, vesijumppaa, golfia, surffausta, hiihtoa, laskettelua, marjastusta, lumilautailua, uintia, kävelykuntotesti, patikointia erämaassa, sauvakävelyä, yhdessäoloa, kullanhuuhdontaa, työelämätietoutta.

Kurssit ovat maksuttomia ja sisältävät ohjelman, siihen merkityt ruokailut ja majoituksen.

Lisäksi korvataan matkakuluja 70 euroon/osallistuja.

Voit hakea kurssille, jos:

  • et ole saanut SAL-lomatukea 24 edeltävän kuukauden aikana
  • olet työttömänä työnhakijana
  • olet SAK:laisen ammattiliiton jäsen

Tatsia elämään -projekti

Esimerkki TATSI:n toteuttamasta projekteista on Tatsia elämään – välittäjäorganisaatiohanketta ajalla 1.1.2005–28.2.2008.

Tatsia elämään -hankkeessa osaprojektien työn ansiosta työllistyi avoimille työmarkkinoille 177 henkilöä.

Haettavassa hankkeessa lähdetään siitä mihin Tatsia elämään-hankkeessa päästiin, syventäen ja levittäen hankkeen onnistuneita käytäntöjä ja kehittäen uusia. Hankkeessa on kokeiltu uusia keinoja työllistää työttömiä mm. ammattiyhdistysliikkeen paikallisin voimin.

Välittäjäorganisaatiohankkeiden idea on saattaa ns. sateenvarjohankkeen – toimesta pienet toimijat EU:n projektirahoitusten piiriin.

Päättyvässä ja haettavassa välittäjäorganisaatioprojektissa mukana ovat olleet ja voivat olla myös työttömien yhdistykset.

Lisätietoa TATSI:sta, hankkeesta ja kuntokursseista löytyy tietoa osoitteista: www.tatsi.org [tatsi.fi], jouni.gustafsson@sak.fi tai 0400 805 394