K8901p06-Perustettiin eduskunnan perusturvatyöryhmä 

Heikki Haapala:

Näin perustettiin eduskunnan perusturvatyöryhmä

K8901p06-Perustettiin eduskunnan perusturvatyöryhmä 

Työttömiä alamaisia eduskunnan rappusilla. Vastaajat, vastaavat, vuorossa kansanedustaja Stenius-Kaukonen.

Avainsanat: perustaa, eduskunta, perusturvatyöryhmä, mielenosoitus

10.5.1988 perustettiin eduskunnassa erikoislaatuinen perusturvatyöryhmä. Se ei ollut mikään eduskunnan virallinen elin, vaan ryhmien vapaaehtoisesti muodostama.

Aloitteen työryhmän perustamisesta teki Valtakunnallinen työttömien valtuuskunta, joka kirjelmässään 4.3.1988 esitti eduskuntaryhmille yhteisiä neuvotteluja perusturvan parantamiseksi. Samalla valtuuskunta ehdotti, että työttömien peruspäivärahaa korotetaan asteittain kolmen vuoden aikana niin, että päivärahan suuruudeksi tulee 3.000 markkaa kuukaudessa verottomana.

Samalle tasolle työttömät esittivät korotettavaksi muunkin perusturvan, mm. eläkkeet ja opintotuen.

Työttömien valtuuskunta pyysi eduskuntaryhmiltä vastauksia 31.3.1988 menessä. Useat ryhmät lähettivätkin varsin myönteisiä kannanottoja – varsinkin suhteessa ryhmien väliseen yhteistyöhön ja päivärahan asteittaiseen korottamiseen. Vastausten perusteella valtuuskunta kutsui kaikki eduskuntaryhmät yhteiseen neuvotteluun eduskuntatalolle 10.5.1988.

Tässä tilaisuudessa ryhmät sitten perustivat yhteisen perusturvatyöryhmän, jonka puheenjohtajaksi tuli kansanedustaja Jouko Skinnari (sd) ja varapuheenjohtajaksi Eeva Kuuskoski-Vikatmaa (kesk). Työttömien valtuuskunta sai nimetä siihen oman edustajansa, joksi tuli Jukka Luttinen Oulusta.

Tällä tavalla kansalaisjärjestö pani alulle merkittävän uudistuksen valmistelun ja sai itse edustajansa mukaan tähän valmistelutyöhön. Tämä menettely on hyvin tärkeä demokratian ja eduskuntatyön kehittämisen kannalta.

Työryhmän työ näytti kangertelevan pitkään. Kun se sitten 2.6.1989 toi julkisuuteen yksimielisen esityksensä, ei voi välttyä vaikutelmalta, että sen työlle antoi vauhtia eduskuntatalolla 26.5.1989 järjestetty perusturvamielenosoitus.