K0702p05-Nastolassa Jelpataan

Nastolassa Jelpataan

Avainsanat: työ, hanke, esr, te-keskus, palkkatuki, työharjoittelu, kunta, vanhus, kotipalvelu, kotiapu, kierrätys, paja, vapaaehtoinen

Nastolan Työttömät ry:lle uusi ”Jelpataan”-projekti 1.4.2007 alkaen.

Uusi projekti työllistää projektiohjaajan lisäksi vuoden aikana 10 eri henkilöä TE-keskuksen myöntämällä palkkatuella sekä muutamia työharjoittelijoita, joita myös aktivoidaan työelämään.

Projektin muu rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja pieneltä osin Nastolan kuntarahana. Lähtökohtana on aktivoida ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille erityyppistä koulutusta tehtäviin.

Palveluita annetaan, kuten edellisessäkin ”Nastolassa Jelpataan”-projektissa, vaikeassa tilanteessa oleville vähävaraisille ikäihmisille sekä nuorille perheille, jotka tarvitsevat tilapäistä apua ja ohjausta arjen rutiineihin.

Nastolassa on paljon yksinäisiä vanhuksia jotka eivät pääse edes yksin ulos huonon kuntonsa johdosta. Heillä ei välttämättä ole sukulaisiakaan jotka voisivat heitä auttaa. Useimmilla vanhuksilla on kuitenkin kova halu elää ja asua omassa asunnossaan niin pitkään kuin mahdollista. Kotona asuminen tuo kunnalle pitkällä tähtäimellä myös säästöjä, kun vanhuksia ei tarvitse sijoittaa laitoshoitoon liian aikaisessa vaiheessa.

Kotona asuminen tuo kunnalle pitkällä tähtäimellä myös säästöjä!

”Jelpataan”-projektin tarkoitus pitkäaikaistyöttömien aktivoimisen lisäksi on siis pidentää vanhusten
kotona asumista ja aktivoida heitä liikkumaan. Tavoite on myös antaa heille muutenkin miellyttävämpi elämänlaatu ja mahdollisuus asua pitempään kotonaan. Nuorille perheille järjestetään tilapäistä lastenhoitoa esimerkiksi sairastapauksessa ja avustetaan erilaisissa rutiinitilanteissa.

”Jelpataan”-toimintaan kuuluu mm:

  • pienimuotoisia kotitöitä
  • kauppa- yms. asiointia
  • mukana oloa
  • ulkoiluseurana olemista
  • kuuntelijana olemista
  • opastusta arkirutiineihin.

Vanhuksille toiminta tulee olemaan sellaista, mihin kunnan palvelut eivät ulotu. Toiminta antaa heille kuitenkin mahdollisuuden elää kotona mahdollisimman pitkään, jolloin vältetään kalliit laitoshoidot.

”Jelpataan” -projektin palvelut ovat ainakin alkuvaiheessa maksuttomia. Nastolan Työttömät ry etsii uusia aktiivisia pitkäaikaistyöttömiä edellä mainittuihin tehtäviin. Asiasta voi kysyä Nastolan työvoimatoimistosta tai työttömien yhdistyksestä. Projektin vetäjä on aloittanut työnsä 1.3.2007, mutta järjestelyjen vuoksi varsinainen toiminta on alkanut 1.4.2007.

Projektin vetäjään Seija Kulmalahti-Paukkuun voi ottaa yhteyttä p. 050 5444086 tai Nastolan Työttömät ry p. 03-7625100.

Muu toiminta

Nastolan työttömät ry työllistää tänä vuonna yli 30 eri henkilöä erilaisiin tehtäviin ”Jelpataan”-projektin lisäksi kierrätystoiminnassa, käsityöpajalla, kahviossa sekä toimistotehtävissä.

Yhdistyksen toimintaan tarvitaan myös aktiivisia vapaaehtoisia, jotka voisivat osallistua erilaisiin tapahtumiin Nastolan alueella.

Kierrätyskeskukseen tarvitaan koko ajan erilaisia kierrätystavaroita, joista tällä hetkellä on kova puute. Kierrätyskeskus ei ole ongelmajätteiden kaatopaikka, vaan sinne kelpaavat vain kunnossa olevat tuotteet. Kierrätyskeskus sijaitsee Kukkastien alkupäässä Essoa vastapäätä.

Kierrätyskeskuksen vetäjän Hannele Järvisen mukaan nyt kelpaisivat myös erilaiset huonekalut, joista on tällä hetkellä kova puute.

Seppo Leppälä