Karenssisanomat / TVYtter -arkisto

Karenssisanomat / TVYtter -arkisto

Tyottomat.fi | Facebook | Twitter | Instragram | YouTube | Verkkolehti |

Työttömien Keskusjärjestö on julkaissut jäsenlehteään seuraavasti

| Artikkeleita | TVYtter | Karenssisanomat |

Artikkeleita

  • Ansaitsevat ja enemmän ansaitsevat työttömät. Vuoden 1984 työttömyysturvalain synty ja oikeudenmukaisuus valtaeliitin näkökulmasta. Helsingin yliopiston Pro Gradu -tutkielma. Maija Absetz. 12.11.2019.

| Artikkeleita | TVYtter | Karenssisanomat |

TVYtter

| Artikkeleita | TVYtter | Karenssisanomat |

Karenssisanomat

| Artikkeleita | TVYtter | Karenssisanomat |