K9506p09-Kanavat

Nuorten ihmisoikeuspäivien kanavat

K9506p09-Kanavat

Paneeli vastaamassa tiedotusvälineille. Vasemmalta Mika Lätti, Pia Hiltunen, Mårten Grönholm, likka Sipiläinen, Ilpo Heltimoinen, Kati Helin ja Mika ljäs.

Avainsanat: työ, nuoret, sosiaalityöntekijä, työmarkkinatuki, Järvenpää

Teksti ja kuvat: Hannu Oittinen

Kanava 1: Miten aktivoitua työttömänä

Media- ja tiedotusvälineet: Median valtaa käytettävä positiivisessa mielessä työttömyyttä vastaan eli median tehtävänä on toimia nuorten aktiviteetin innoittajana.

Työttömyys-leima:
On tapahduttava arvojen muutos. Työttömyyttä ei saa pitää itsestäänselvyytenä ja ratkaisemattomana, vaan se on miellettävä ongelmaksi, johon etsitään vilpittömästi ratkaisua. Työttömyys ei saa olla leima otsassa, joka alentaa ihmisarvoa, vaan se on nyky-yhteiskunnassa hyväksyttävä realiteetti.

Vapaaehtoistyö, työtä?
Työttömällä on oltava oikeus tehdä vapaaehtoistyötä ilman että hän menettää perustoimeentulonsa. Vapaaehtoistyö aktivoi työtöntä toimimaan omaksi ja yhteiskunnan hyväksi. Se antaa nuorille mahdollisuuksia saada kokemuksia työelämästä ja innovoi työllistämään itse itsensä. Yritykset ja työnantajat eivät saa kuitenkaan käyttää tätä työn muotoa keinona saada ilmaista työvoimaa.

Vaitio, kaupungit ja kunnat:
Tukimuotojen ja työvoimapoliittisten ratkaisujen käytännössä ei saa olla alueellisia eroja. Työllistävien ja tukevien organisaatioiden toiminta on oltava yhtenäistä. Se että asuu Helsingissä tai Nuorgarnissa, ei saa vaikuttaa saatavien palvelujen tai tukitoimenpiteiden laatuun tai tasoon. On ehdottomasti muistettava myös se, että ne, jotka työskentelevät organisaatioissa, kuten työvoimatoimistoissa, ovat motivoituneita ja epäitsekkäitä.

Byrokratia pois:
Turhantärkeä ja epädynaaminen byrokratia on poistettava organisaatioiden toiminnasta. On käytettävä maalais- tai kaupunkilaisjärkeä asioiden hoidossa.

Inhimillisyys:
Ongelmat, kuten työttömyys ovat ihmisten aiheuttamia, ja siten myös ratkaistavissa. Työtön ei ole kalpea ote tilastoissa, vaan ihminen, joka on lihaa ja verta, ja joka haluaa toimia vastuullisesti yhteiskunnassa. Jokaisen ihmisen on omalta osaltaan, tässä ja nyt, mietittävä, mitä tehdä tai, miten aloittaa työttömyyden ongelman ratkaiseminen.

Kanava 2: Nuorten työttömien arkipäivän ongelmat

”Pakkotyöllistäminen” ja ”pakkokurssit”:
Työvoimatoimistossa työttömän työnhakijan toiveet tulisi ottaa huomioon.

Työtön työnhakija voisi ilmoittaa vaikka kolme alaa, joista on kiinnostunut, ja jos näille aloille nn työtä tarjolla, niin silloin hän ei voisi kieltäytyä tarjotusta työstä saamatta karenssia.

Mutta jos työttömälle tarjotaan työtä, josta hän ei ole kiinnostunut, niin silloin hän voisi kieltäytyä ilman jälkiseuraamuksia.

Tämä sama koskisi myös tarjottuja kursseja.

Ainainen työllistäminen ja kurssittaminen töihin, jotka eivät ole hakijasta mielekkäitä, turhauttavat suunnattomasti.

Jokaisella työttömällä tulisi olla oma ”työkkärin täti”, joka antaisi yksilöllistä ohjausta ammatinvalinnassa. Hänen tulisi olla perehtynyt sekä koulutuksellisiin ja ammatillisiin kysymyksiin.

”Tulevaisuuden suunnittelu lähes mahdotonta”:
Opiskeluun lähteminen on suuri riski nuorelle,koska hän joutuu ottamaan pakosti opintolainaa ja näin joutuu velkakierteeseen, mutta jos ei opiskele, ei ole suuria mahdollisuuksia saada töitä.

Itsenäistyminen on lähes mahdotonta,koska ei ole mahdollisuutta rakentaa itselleen turvallista ja velatonta tulevaisuutta.

Suomalaisen nuoren miehen on vaikeaa suunnitella mitään, koska hän joutuu suorittamaan asevelvollisuuden ja vasta tämän jälkeen hän voi katsoa eteenpäin.

Myöskään se ei ole yhtään kivaa, että asevelvollisuus katkaisee työttömyyden vaikka armeija tai sivari on pakollinen.

Kanava 3: Työn uusjaon mahdollisuudet

Asenteet:
Ihmisten itsekkyys piennemmäksi, esim. ylitöistä kieltäytyminen. Työntekijöiden ja työnantajien jousto työelämässä.

Kuuden tunnin työpäivä:
Toimeentulon turvaaminen yhdestä palkkatyöstä.

Työ työstä -malli:
Toisen tekemä työ maksetaan vastatyöllä. Mallille luotava oma verotusjärjestelmä.

Vapaaehtoinen omaishoitorahakausi:
Ajalta kerryttävä eläkettä. Omaishoitajan vapautuvaan työhön työtön.

Työttömyyden kierrätys:
Työttömyys pakolliseksi, jokainen työntekijä työttömäksi puolen vuoden ajaksi esim. joka viides vuosi.

Ylityökielto:
Ylitöiden teettäminen tehtävä niin kalliksi työnantajalle, että on halvempi palkata uusi työntekijä.

Eläkkeelle siirtymistä helpotettava:
Koskisi yli 55-vuotiaita. Eläkeläinen ei saa tehdä palkkatyötä. Eläkkeille yläraja.

Koneiden verotus:
Ihmisten palkkaamisesta tultava edullisempaa kuin koneistarnisesta.

Työllistämisvelvoite takaisin:
Koskisi valtiota, kuntia ja yksityisiä yrittäjiä. Palvelualoilla ALV:a pienennettävä.

Työvoimapolitiikka ensisijalle budjettia laadittaessa.

Lisää Hannu Oittisen kuvia: