K9506p08-Henkiset esteet vakavin vaara

Työministeri Liisa Jaakonsaari:

”Henkiset esteet vakavin vaara”

K9506p08-Henkiset esteet vakavin vaara

Olli-Pekka ja Liisa kuulolla. Nuoret eivät käyttäneet virastokieltä.

Avainsanat: työ, nuoret, vapaaehtoisuus, opiskelu, työharjoittelu, pakkokurssit, työministeri, opetusministeri, Seurakuntaopisto, Järvenpää

Teksti ja kuvat: Hannu Oittinen

Vaitio patistelee alle 20-vuotiaita työttömiä nuoria koulun penkille tai työharjoitteluun ensi vuoden alusta. Opiskelu tai harjoittelu on työmarkkinatuen ehto, kertoi työministeri Liisa Jaakonsaari työttömien nuorten ihmisoikeuspäivillä Järvenpäässä keskiviikkona.

Työministeriön valmistelussa oleva suunnitelma, jolla pyritään aktivoimaan nuorisotyöttömyydestä kärsiviä, sai päivien nuorilta välittömän vastalauseen.

”Parempi pakkokurssit kuin pakkotyöttömyys”, Jaakonsaari totesi vastalauseeseen.

Työministeri Liisa Jaakonsaari ja opetusministeri Olli-Pekka Heinonen vastaanottivat ihmisoikeuspäivien päättyessä nuorten viestit päättäjille.

Nuoret työttömät arvostelivat työllistettyjen kovia asenteita, median luomia leimoja, palkankorotusvaatimuksia, ylitöiden tekoa, mekaanista pakkokoulutusta ja pakkotyöllistämistä, vapaaehtoistyön kieltoa ja työttömyys byrokratiaa.

Jotkut nuoret olivat valmiita työmarkkinoiden joustoihin ja nk. 2 x 6 tunnin -järjestelmään. Olennaista on nuorten mielestä, että nuori työnhakija saisi itse kertoa tarpeensa ja sen jälkeen yksilöllistä tukea tulevaisuuden suunnitelmiinsa.

Työministeri Liisa Jaakonsaari näki työttömyyden vähentämiseen jo monia mahdollisuuksia. Työtä voi jakaa eri tavoin: ensi vuoden alusta vuorotteluvapaan turvin, osa-aikalisän tai 2 x 6 tunnin turvin. Myös vapaaehtoistyö tulee sallia ilman korvausten menetystä.

Sen sijaan Jaakonsaari ei yksiselitteisesti kannata eläkkeelle siirtymisen helpottamista. ”Se on monimutkaista ja kallista ja tuottaa ikärasismia, kun yli 40-vuotiasta aletaan katsoa kieroon työpaikalla.”

Ministeri Olli-Pekka Heinonen alleviivasi Jaakonsaaren tavoin luottamuksen hengen luomista ja solidaarisuutta tulevaisuuden rakentamisessa. ”Koulutettu nuori on kaikkien tutkimusten valossa perammassa asemassa työhön pyrkijänä kuin kouluttamaton”, Heinonen korosti.

Lisää Hannu Oittisen kuvia: