K8301p03-Alas Morrin ehdotukset

Alas Morrin ehdotukset

Vain yhteisvoimin estetään työttömyysturvan romutus

Avainsanat: Morrin komiteamietintö, työ, peruspäiväraha, perusturva, ansioturva

Työttömyysturvan uudistus on ratkaisuvaiheessa. Uusi eduskunta saa asiaa koskevan lakiesityksen käsittelyyn heti Istuntokauden alkaessa.

Lakiesityksen perusllnjat vedettiin ns. Morrin komiteassa. Jos Morrin komlten esitykset toteutuvat, työttömien asema heikkenee rajustl. Kovin isku kohdistuu pitkäaikais- ja perheelllsiin työttömiin. Työttömyyskorvaukset pannaan verolle.

Komitean esitys lähtee täysin työnantaiien tarpeista. Sillä pyritään lisäämän ”työvoiman alueellista ja ammatillista liikkuvuutta”. Toimeentuloturvan riittämättömyyttä perustellaan sillä, ettei työttömyyskorvaus ”saa muodostua työntekohalukkuutta rajoittavaksl tekijäksi.” Ammattisuoja aiotaan romuttaa kokonaan.

Ammattisuoja lähtee, jos Morrin komitean ideat toteutuvat.

Päivärahoilla ei selviä

Morrin komitea esittää että työttömyysturva jakaantuisi perusturvaan ja ansioturvaan.

Päivärahojen verotus ja korvausten pienuus yhdessä merkitsevät sitä, että pelkkää perusturvaa saavien työttömien toimeentulo romahtaisi. Perheellisille ei enää maksettaisi erityistä huoltovelvollisen päivärahaa. Peruspäiväraha ennen verotusta olisi 58 markkaa lapsikorotus kokonaisuudessaan 5–10 markaa lapsimäärästä riippuen.

Ansioturvan periaatteena ehdotuksessa on ollut: pienituloiset pysykööt työttöminäkin pienituloisina, suurituloiset suurituloisina. Esimerkiksi 9 000 markkaa kuukaudessa ansaitseva saa työttömyyskorvausta noin 4 700 mk puhtaana käteen. 2 500 markan kuukausituloilla vastaava summa on 1 500 markkaa. Tilannetta huonontaa vielä se, että sadan korvauspäivän jälkeen ansioturvaa pudotetaan 15 prosenttia.

Perheelliset ja pienituloiset eivät yllämainituilla tuloilla tule toimeen. Sosiaalihuolto saa lisää asiakkaita.

Tavoitteena kortistojen puhdistus

Komitean esityksistä kaikkein rajuin on ylärajan asettaminen korvauspäiville. Ehdotuksen mukaan 500 työttömyyspäivän jälkeen työtön pudotetaan kokonaan työttömyysturvan ulkopuolelle. Se, millä työtön tämän jälkeen elää, ei komitean jäseniä huoleta. Pääasia, että tilastot kaunistuvat!

Peruspäivärahan maksamisen ehtona on, että työnhakija on työhaluinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Näiden ehtojen tulkinnanvaraisuus antaa työvoimaviranomaisille mahdollisuuden evätä työttömyyskorvauksen.

Komitea ehdotuksilla toimeentuloturvan saamista rajoitetaan erilaisilla omavastuuajoilla. Pitkäaikaistyöttömistä esitetään tehtäväksi ns. työllistämisselvityksiä, joiden perusteella voidaan päivärahan maksaminen lakkauttaa. Kortistojen ”puhdistamiseksi” laajennettaisiin pakkoa osallistua työllisyyskoulutukseen.

Ammattisuoja romutetaan

Morrin komitean lähtökohdat työttömyysturvan uudistamisessa näkyvät paljaimmillaan suhtautumisessa työnhakijoiden ammattisuojaan. Virastokielen koukeroiseen tapaan asia ilmaistaan näin:

”Jos työttömän työllistäminen ammattitaitonsa mukaiseen työhön hänen työssäkäyntialueellaan ei ole todennäköistä, niin hänen tulee työttömyyspäivärahaa saadakseen laajentaa työn vastaanottoa joko toiselle paikkakunnalle tai omalla paikkakunnalla tarjolla oleviin muihin hänen työkykyynsä nähden sopiviin töihin.”

Työttömyyden pidentyessä ammattisuoja romutettaisiin esityksen mukaan täysin. Lakiesitys on muotoiltu niin tulkinnanvaraiseksi, että työvoimaviranomaiset voisivat soveltaa sitä täysin työnantajien tahdon ja tarpeiden mukaisesti.

Esitys nurin yhteisvoimin

Morrin komitean esityksiin pohjautuvan uuden työttömyysturvalain hyväksyminen on estettävä. Esitys on kokonaisuudessaan haudattava. Työttömyysturvaa on kehitettävä työttömien tarpeiden mukaisesti aukottomaksi ja kunnollisen toimeentulon turvaamiseksi.

Lakiesityksen läpimenon estämiseen eivät työttömien voimat yksin riitä. Siihen tarvitaan myös työssä olevien toimintaa. Työttömyysturvan huononnukset koskevat kaikkia työtätekeviä.

Tänään työssä oleva voi olla työtön jo huomenna.