K8401p05-Kaasua Tampereelle

Kaasua Tampereelle!

Avainsanat: maakaasu, Tampere, Pirkanmaa, työ, 1984, Nevuostoliitto, kauppa

Maakaasuputki Pirkanmaalle! Näin kuuluu tiiviinä työttömien pitkäaikainen vaatimus hallitukselle ja Tampereen kaupungin johdolle. Tämä on myös alueen kymmenien ammattiosastojen, kansalaisjärjestöjen ja eri poliittisten suuntien järjestöjen vaatimus.

Lisää pontta maakaasuliike sai muutama vuosi sitten, kun kaupunginisät kaavailivat kivihiilellä käyvän kaukolämpövoimalan rakentamista Epilänharjun kupeeseen Länsi-Tampereelle. Lähinnä alueen asukkaiden toimesta perustettiin kansalaistoimikunta, joka ryhtyi ajamaan maakaasuvaihtoehtoa.

Pian kaupungin virkamiehet alkoivat perääntyä kivihiilivaihtoehdosta. Kivihiilen ympäristöhaitat ovat sellaisia, että Tampere joutuisi outoon valoon, jos se samaan aikaan ryhtyisi kivihiilen käyttöään lisääväksi, kun kansainväliset suositukset edellyttävät rikkipäästöjen huomattavaa vähentämistä.

Kivihiilen sijaan virkamiehet kallistuivat turvevaihtoehdon kannalle. Maakaasu ei lämmittänyt heidän ajatuksiaan, puhumattakaan tamperelaisten kodeista ja teollisuudesta.

Kansalaisliike on ollut kuitenkin sitkeä. Maakaasuvaihtoehdon puolesta puhuu paitsi sen ylivoimaiset ominaisuudet ympäristöystävällisimpänä energiamuotona, myös sen käyttöhelppous ja ennen muuta sen oston lisäämiseen liittyvät työllisyysnäkökohdat.

Kauppa tasapainoon

Neuvostoliiton kauppa on pitkään ollut Suomelle huomattavan ylijäämäinen, Neuvostoliiton taholta on jo toistuvasti korostettu neuvostotuonnin tason nostamisen tärkeyttä vientitason säilyttämiseksi.

Pirkanmaan talousalueella kaikki sen merkittävimmät teollisuudenhaarat käyvät huomattavaa Neuvostoliiton kauppaa.

Paperi- ja metalliteollisuudessa Neuvostoliiton viennin osuus koko viennistä on suurimmissa yrityksissä 25-50 prosenttiin. Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa on vieläkin suurempi. Jalkineteollisuudelle Neuvostoliiton vienti on elinehto.

Työttömät kaasusta

Pitkällä tähtäyksellä maakaasuputki merkitsee siis, jos ei välittömästi uusia työpaikkoja, niin kuitenkin työllisyyden ja työpaikkojen pysyvyyttä, jota ei Tampereella pitäisi aliarvioida. Täällä on nimittäin vajaassa 10 vuodessa menetetty jo noin 7000 teollista työpaikkaa.

Viime kuukausien aikana yksistään on annettu ilmoitukset kokonaisten tehtaiden lopettamisista joiden yhteydessä menee noin 1200 työpaikkaa.

Kaasua Tampereelle, sanovat myös Tampereen työttömät.